Od 01.01.2023. godine EURO postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. 
 
Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši, u nastavku donosimo dodatne informacije vezane uz prikaz cijena.
 
Što je dvojno iskazivanje cijena?
 
Kako biste lakše mogli usporediti iznose za naše proizvode izražene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja EUR-a iskazivati u obje valute. 
Novčane transakcije obavljaju se u HRK valuti, dok su dvojno iskazani iznosi - koji nisu u službenoj valuti -informativnog karaktera.
 
Od 20.7.2022. do 31.12.2022. godine vidjet ćete dva iznosa (dvojno iskazivanje) - jedan iznos će biti u kunama, a drugi u EUR-ima. 
 
Preračunavanje kuna u euro
 
Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 
Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura: www.euro.hr .
 
Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450,  a utvrđen je Odlukom Vijeća EU.
Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:
• ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,
• ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.
 

Vaš IQ centar