UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE IQ CENTAR
 
 
OPĆE ODREDBE
Nositelj svih prava na Internet stranici www.iqcentar.hr je trgovačko društvo Zagria d.o.o. (dalje u tekstu: Zagria d.o.o.). Nadalje, Zagria d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – IQ centar Internet trgovine (dalje u tekstu: Zagria d.o.o.). Korištenjem usluge IQ centra smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem IQ Centar Internet trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg Kupca (dalje u tekstu: Kupac) i IQ centar Internet trgovine, a smatraju se sastavnim dijelom takvog ugovora.
 
Pružatelj usluge internet prodaje putem IQ centar Internet trgovine je Zagria d.o.o., Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb, OIB: 85805332078.
 
Korisnike savjetujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima prodaje, te da isti redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vlastitim pravima i obvezama.
 
- Zagria d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.
 
- Zagria d.o.o.  pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio IQ centar Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.
 
- Zagria d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge IQ centar Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično, a može i u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta korištenja.
 
- Korištenje usluga IQ centar Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje IQ centra Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Zagria d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
 
- Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost, te se moraju koristiti u skladu s korisničkim uputama.
 
- Zagria d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih oblika informacija, cijena i sadržaja koji se nalaze prikazane na www.iqcentar.hr.
 
IQ centar Internet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu, cijeni i slici proizvoda, te u skladu s time otkazivanje isporuke i povrat novca za automatski generirane narudžbe putem iste.
 
 
NAPOMENA:
Slike proizvoda na IQ centar Internet trgovini su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na Internetskoj stranici www.iqcentar.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te Kupac takve prozvode ne može reklamirati na temelju te osnove. Zagria d.o.o. će nastojati na Internet stranicama www.iqcentar.hr objavljivati točne, aktualne i istinite podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.
 
 
 
 
UVJETI PRODAJE
 
1) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu
 
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Zagria d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnika kao Kupca koji svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Zagria d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
 
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem IQ centar Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  telefona s ljudskim posredovanjem, upitom putem Kontakt formulara ili narudžbom usluge ili dobara nakon registracije na WEB stranici www.iqcentar.hr.
 
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Zagria d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
 
- dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik IQ centar Internet trgovine, te izvršenjem plaćanja
- dovršenjem narudžbe putem jedne od telefonskih linija 0800-0801 ili 01-2455-950, te izvršenjem plaćanja
- traženjem ponude putem putem e-maila info@zagria.hr, te izvršenjem plaćanja
 
1.1) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će zatraživati usluge, te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu.
Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 
1.2) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 
1.3) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Zagria d.o.o.  zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 
1.4) Registracijom (koja uključuje plaćanje naručene usluge ili robe) smatra se da je sklopljen Ugovor između Zagria d.o.o. i korisnika kao Kupca.
 
1.5) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
 
1.6) Povodom sklapanja Ugovora, smatra se da je Kupac primio na znanje sljedeće stavke:
a) predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača - link na članak zakona objavljenom u Narodnim novinama, br. 41/2014.
b) pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora s Obrazcem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača - Link za preuzimanje Obrazca za jednostrani raskid ugovora.
c) ove Uvjete prodaje
 
1.7) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga, te će biti obeštećen u potpunosti. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
a) ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
b) ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave oštećena, a to nije prijavljeno odmah po primitku
c) ako je predmet Ugovora roba koja je otvorena, korištena, te je ambalaža nepovratno oštećena, a proizvod time izgubio vrijednost
d) ako je predmet Ugovora isporuka  računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke
e) ako je predmet Ugovora proizvod čije je jamstvo aktivirano, te je počelo teći
 
 
1.8) Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Zagria d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Zagria d.o.o., Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@zagria.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime / naziv poduzeća, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Za ostvarivanje navedenog prava, možete koristiti pripremljeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
 
- obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na http://www.iqcentar.hr/obrazci/obrazac_raskid.pdf  korisnik treba ispuniti i poslati, a Zagria d.o.o. se obvezuje da će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
 
- rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge od sklapanja Ugovora.
 
- ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana kada Zagria d.o.o., odnosno IQ centar  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.  Ako korisnik iskoristi jednostrani raskid ugovora, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužan je snositi izravne troškove i slanja proizvoda, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke u smislu da je dostavu dobara ili usluga organizirao u vlastitom aranžmanu.
- povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu.  Povrat novca Zagria d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena, te nakon što bude izvršen pregled vraćene robe.
 
- korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Zagria d.o.o. (IQ centar), Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Zagria-i d.o.o., odnosno IQ centru, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora kontaktira IQ centar putem e-maila na adresu  info@zagria.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
 
- korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača.
 
Oštećena sigurnosna naljepnica Umanjenje 10% od ukupne cijene  
Oštećena ambalaža  Umanjenje 20% od ukupne cijene  
Korišten proizvod Umanjenje 30% od ukupne cijene  
Nekompletan proizvod, bez ambalaže, oštećen Zadržamo pravo odbiti povrat sredstava
 
- ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Zagria d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Zagria d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.
 
 
 
 
UVJETI I POSTUPAK KUPNJE
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su naznačeni uz svaki proizvod na stranici IQ centra.
 
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a vidljiv je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave se računa odvojeno, odnosno odabire se prilikom završetka kupnje.
Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
 
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca koja je navedena u postupku registracije. 
 
Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@zagria.hr ili na telefonski broj 0800-0801 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.
Ukoliko niste sigurni kako završiti kupnju, nazovite na broj 0800-0801 i pomoći ćemo proći kroz korake vezane uz on-line kupovinu.
 
VAŽNO: Kako se ponude Internet kupcima generiraju automatski prilikom narudžbe zadržavamo pravo otkazati isporuku robe ili usluga u slučaju pogreške u objavljenoj cijeni ili nedostupnosti artikla.
 
 
 
DOSTAVA I UVJETI KUPNJE
- trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
- trošak dostave bit će iskazan u košarici, odvojeno od cijene proizvoda
- trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 25,00 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
- rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je 1 dan od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda koji putuju na otoke, odnosno utjecaja više sile
- rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
- u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome obavijestiti naša služba za korisnike
 
 
 
REKLAMACIJE I PRIGOVORI
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke.
Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.
Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Zagria d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
 
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
 
- na e-mail adresu: info@zagria.hr
- na adresu: Zagria d.o.o., Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb
- na broj telefona: 01-2455-950
 
 
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac je dužan odmah reagirati prilikom preuzimanja robe, te zatražiti zapisnik od dostavne službe o uočenim oštećenjima.
 
Zagria d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Zagria d.o.o..
 
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.
U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Zagria d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi Kupac.
 
 
 
 
JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I SERVIS
Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu su s Hrvatskim zakonom. Jamstvo je određeno od strane proizvođača, a svaki takav proizvod posjeduje i jamstveni list.
Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. 
Uz opis proizvoda na ambažali proizvoda nalazi se i podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod i gdje.
 
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko se proizvod ne može popraviti u garantnom roku, a nema jednakog proizvoda za zamjenu ili kupcu ne odgovara ponuđena zamjena, Zagria d.o.o. vraća uplaćeni iznos kupcu. 
Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
 
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista, pa je Kupac dužan čuvati jamstveni list i račun.
 
Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili rukovanja koje nije u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.
 
Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.
 
 
 
NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina koji su detaljno opisani  na ovom linku.
 
a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom > dostupno je u dućanu, a i on-line jednom od ovih kreditnih kartica: Maestro, MasterCard, Visa, Diners i American Express.
 
b) Plaćanje općom uplatnicom > proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte.
Nakon potvrde narudžbe, IQ centar prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom.
Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku 2 dana od rezervacije, inače ne garantiramo za dostupnost i cijenu proizvoda.
 
c) Plaćanje Internet bankarstvom > proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem Internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.
Nakon potvrde narudžbe, IQ centar prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 dana, inače ne garantiramo za dostupnost i cijenu proizvoda.
 
d) Plaćanje putem ponude >  Kupci imaju mogućnost plaćanja po ponudi.
Nakon potvrde narudžbe, IQ centar na e-mail adresu kupca dostavlja ponudu. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 dana, inače ne garantiramo za dostupnost i cijenu proizvoda.
 
e) Plaćanje gotovinom > isključivo u dućanu.
 
 
ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
Zagria d.o.o. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika IQ centar Internet trgovine, te će podatke koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Zagria d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo i isključivo ako iste korisnik prilikom registracije dobrovoljno upiše u IQ centar Internet trgovinu.
 
Zagria d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga IQ centar Internet trgovine.
Zagria d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe IQ centar Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika, odnosno bez otkrivanja  osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
 
Zagria d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih karakteristika WEB stranice.
 
Zagria d.o.o. i IQ centar Internet trgovina ne bilježe broj Vaše kreditne kartice niti pohranjuju transakcijske podatke.
Zagria d.o.o. i IQ centar za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke i WSpay™ sustava za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda.
 
Za više detalja molimo posjetite ovaj link: Izjava o privatnosti - GDPR
 
 
 
KOMUNIKACIJA IQ CENTRA S KUPCIMA
Registracijom možete i ne morate dati suglasnost da Vas IQ centar u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. 
Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka - GDPR.
 
 
 
Vaš IQ centar!