ŠTO JE LEASING
 
Leasing je oblik financiranja gdje leasing kuća kupuje opremu od dobavljača u ime primatelja leasinga, a njemu je daje na korištenje, dok primatelj leasinga tu opremu plaća u obliku periodičnih obroka u kojima je osim nabavne vrijednosti uključena i cijena kapitala. Leasing je dugoročni financijski proizvod i razlikuje se od kredita u osnovi po tome što banke za kredite kao sredstvo osiguranja plaćanja uzimaju čvrsti kolateral (hipoteka na nekretninu), a u leasingu je kao osiguranje plaćanja isključivo vlasništvo leasing kuće nad objektom leasinga.
 
 
 
PREDNOSTI LEASINGA
 
Operativni leasing informatičke opreme za klijenta je, zbog brzine njenog zastarijevanja, idealan način financiranja. Klijent ne knjiži opremu kao imovinu, već samo trošak najma kojeg knjiži po dospijeću mjesečne najamnine. Ciklus zastarijevanja opreme je od 3 do 5 godina pa je idealno rješenje pretvoriti to u što je moguće ravnomjerniji periodični trošak, umjesto niza neuravnoteženih i za godišnji budžet nepredvidivih investicija. Ovo je moguće napraviti i s opremom koja je već u vlasništvu klijenta putem Sale & Lease Back ugovora.
 
Jednokratna zamjena velike količine IT opreme ili jedne informatičke cjeline (osobna računala, serverska infrastruktura, ispisno rješenje, mrežna infrastruktura, sustav za pohranu podataka) je za mnoge klijente nemoguća misija pa je „krpanje“ svakodnevica. Ovo unosi nered u sustav te otežava tehnološke promjene te svakodnevno dovodi klijenta u konfliktne situacije. Npr. na polovini osobnih računala se ne može instalirati novi software jer su prespori ili imaju prestaru verziju OS-a; „Krenuli bismo u virtualizaciju, ali imamo neamortizirane servere koji se u to ne uklapaju“; „Imamo dosta starih printera, a krenuli bismo u novo ispisno rješenje“ (naplata po kopiji), itd. Osim navedenih, pojavljuju se i problemi s jamstvima i održavanjem opreme, gdje se nerijetko radi o različitim modelima i različitim dobavljačima. Zbog toga, na kraju klijent nikada ne iskoristi pravo da dobije povoljniju cijenu na količinu nabavljane opreme.
 
Opremu je najbolje nabavljati jednokratno te u cjelinama, za što je leasing idealno rješenje.
 
Pogodnosti poput Sale & Lease Back transakcije u kojoj klijentu nudimo otkup njegove postojeće opreme te ponovno davanje iste natrag u leasing, samo su neke od pogodnosti kojima klijentu olakšavamo njegovo poslovanje. 
 
Naime, često puta se događaju situacije da klijent želi određenu opremu „maknuti“ iz bilance te je zasebno ili zajedno s ostalom opremom uzeti natrag na leasing. U tom slučaju klijent za svoju postojeću opremu dobije novac (iznos knjigovodstvene vrijednosti) te na taj način monetizira svoju opremu. U drugom slučaju može se dogoditi da klijent opremu koju otplaćuje putem leasinga, želi zamijeniti ili vratiti. Ukoliko je takva mogućnost najavljena u početku, omogućujemo klijentu i takvu pogodnost uz predočenje tablice otkupnih vrijednosti.
 
 
 
KAKO DO LEASINGA?
 
1. korak - odaberite opremu
Početak suradnje započinje Vašim odabirom željene opreme i dobavljača. Savjetujući se s nama, odlučujete se za vrstu i parametre leasinga koji bi najbolje odgovarali Vašim potrebama. U trenutku kada ste odabrali odgovarajući leasing model, dostavljate nam ispunjeni Zahtjev za financiranje i ponudu dobavljača.
Višegodišnji izvrsni partnerski odnosi sa svim dobavljačima, sistem integratorima, distributerima i vendorima omogućuju nam izravni kontakt s istima, što rezultira tržišno pristupačnijom ulaznom cijenom od one što bi je sam klijent ostvario.
 
2. korak - zatražite ponudu
Nakon izdane ponude za opremu, šaljemo Vam ponudu za financiranje u skladu s ranije dogovorenim parametrima.
 
3. korak - dostavite potrebnu dokumentaciju *
Po završetku dogovora oko ponude za financiranje dostavljate nam potrebnu financijsku i pravnu dokumentaciju radi izrade analize Vašeg boniteta.
 
4. korak - sklapanje ugovora i isporuka opreme
Nakon prikupljene dokumentacije i odobrenja, sklapamo s Vama ugovor te kreće isporuka opreme od strane dobavljača. Po završetku isporuke i potpisa primopredajnog zapisnika počinje otplata ugovorenih leasing rata.
 
 
 
ŠTO PO ZAVRŠETKU LEASINGA
 
Na kraju leasing ugovora klijent prema vlastitim preferencijama bira između četiri opcije:
 
- produženje leasing ugovora na kraći definirani rok
- najam opreme do kupovine nove
- fleksibilni povrat opreme
- otkup opreme
 
Za jednu od prethodno navedenih opcija, klijent se može odlučiti pred kraj ugovora i to za cjelokupnu opremu ili djelomično.
 
 
Informativni izračun rate leasinga, financiranje 36 mjeseci: 
 
 
NABAVNA VRIJEDNOST 10.000,00 kn 20.000,00 kn 30.000,00 kn
       
ANUITET 316,67 kn 633,33 kn 950,00 kn
       
OSTATAK VRIJEDNOSTI 700,00 kn 1.400,00 kn 2.100,00 kn
 
 
* ukoliko je iznos veći traži se određena dodatna dokumentacija nakon prihvaćanja ponude za financiranje.
 
 
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila leasing@zagria.hr
 
 
 
Vaš IQ centar